Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Kauno miesto korupcijos prevencijos programos ir ataskaitos
Nacionalinė kovos su korupcija programa
Antikorupcinis visuomenės švietimas
Korupcijos prevencija

Susidūrėte su korupcija? Įspėkite Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktorių telefonu: 8 671 19 781 arba el. paštu: cadet@plechavicius.lt

Pateikti pranešimą apie korupciją arba telefono numeriu: 8 5 266 3333

Informacija atnaujinta: 2019 04 08