Atsakomybės taškai fiksuojami pagal tris kriterijus:

– kadetų garbės kodekso nuostatas,
– uniformos dėvėjimo aprašus,
– kadetų išvaizdos reikalavimus,

Įvykus pažeidimui:

– pasiaiškinimo formos dokumente kadetas paaiškina raštu savo elgesio priežastis,
– pasiaiškinimo raštus renka kadetų licėjaus komendantas,
– atsakomybės taškus fiksuoja klasės auklėtojas, elektroniniame dienyne,
– visiems atsakomybės nusižengimams skiriama po 30 taškų.

Surinkus:

150 taškų – vaiko gerovės pakomisės posėdis,
300 taškų – vaiko gerovės posėdis,
500 taškų – kadetų garbės komisijos posėdis.

Informacija atnaujinta: 2018.10.29