Atsakomybės vertinimo tvarka

Nors kiekvienas stengiamės pabrėžti savo individualumą, būdami visuomenėje privalome paisyti visuotinių elgesio normų, vadovautis taisyklėmis ir mandagiu bendravimo stiliumi. Licėjaus tinklapyje jau buvo pateikta atnaujinta Kadetų skatinimo sistema, todėl manome, kad dabar yra laikas priminti Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetų atsakomybės vertinimo tvarkos aprašą. Šiuo aprašu privalo vadovautis kadetai, klasių vadovai, mokytojai ir neformaliojo ugdymo organizatoriai. Kadeto atsakomybė vertinama atsakomybės taškais, vadovaujantis Sausumos kadetų ugdymo samprata, Kadetų garbės kodeksu, Uniformos dėvėjimo ir išvaizdos reikalavimų tvarkos aprašu. Pirmąją rugsėjo savaitę klasių vadovai priminė kadetams Licėjaus vidaus tvarkos aprašą, klasių valandėlių metu buvo aptartos mokinio elgesio taisyklės, diskutuoja aktualiais klausimais. Taigi, svarbu žinoti, kad pažeidus licėjaus vidaus tvarkos taisykles, kadetui skiriama 30 atsakomybės taškų (kadetas pokalbio su direktoriaus pavaduotoju neformaliam ugdymui, komendantu ir klasės vadovu metu rašo paaiškinimą apie vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą, klasės auklėtojas fiksuoja tai TAMO dienyne). Kadetui, surinkus 150 atsakomybės taškų, organizuojamas Vaiko gerovės pakomisės posėdis; 300 atsakomybės taškų- Vaiko gerovės komisijos posėdis (dalyvauja kadeto tėvai); 500 atsakomybės taškų- Garbės komisijos posėdis. Reikėtų priminti, kad kadetai, kuriems skirti atsakomybės taškai, tą pačią dieną atlieka karybos pagrindų užduotis neformaliojo ugdymo užsiėmimų laiku: 5-8 klasių mokiniai nuo 16.45 val. iki 17.30 val.; I – IV gimnazijos klasių
mokiniai nuo 17.30 val. iki 18.15 val., penktadieniais 5 – 8 ir I – IV gimnazijos klasių mokiniai nuo 14.00 val. iki 14.45 val.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetų atsakomybės vertinimo tvarka nesiekia kadetų tik bausti, jos tikslas yra išugdyti vaikuose pareigos, atsakomybės jausmą už save ir kitus, gebėjimą pasiaukoti dėl kilnesnių tikslų ar žmonių, kitą priimti kaip vertybę.

Atsakomybės tvarkos aprašas

Informaciją paruošė: Olgita Cironkaitė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.