Sausumo pajėgos

Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgomis

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgomis. Ją pasirašė Sausumos pajėgų vadas brg. gen. Artūras Radvilas ir Ričardas Žilaitis, Kadetų licėjaus direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas.

Ugdymo įstaiga jau daugiau nei vienerius metus bendradarbiauja su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgomis, o šia sutartimi abi pusės įsipareigojo toliau tęsti glaudų bendravimą, ugdant sąmoningą, pilietinę visuomenę bei organizuojant įvairius renginius.

Tai nėra pirma bendradarbiavimo sutartis su Sausumos pajėgomis. 2021 m. spalio 6 d. taip pat buvo pasirašyta tokio pobūdžio sutartis su tuometiniu Sausumos pajėgų vadu brg. gen. Raimundu Vaikšnoru. Nuo sutarties pasirašymo Licėjaus bendruomenė aktyviai dalyvavo bendroje veikloje, užsiėmimuose, renginiuose. Nauja bendradarbiavimo sutartis su dabartiniu Sausumos pajėgų vadu pratęs šią veiklą ir užtikrins platesnes galimybes kadetams gilinti savo žinias, jas panaudoti praktiškai, dalyvauti prasminguose užsiėmimuose bei prisidėti prie renginių organizavimo.

Drauge su Sausumos pajėgomis Kadetų licėjus savo auklėtiniams padėjo parengti naujus simbolius, uniformas, su KASP organizavo pėsčiųjų žygį „Povilo Plechavičiaus keliais“, kadetai atstovavo savo mokyklą Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono atvirų durų dienose, abiturientams buvo sudarytos sąlygos mokytis Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione ir t.t. Nauja sutartis leis toliau glaudžiai bendradarbiauti ir užsiimti abipusiškai naudingais užsiėmimais, kad Licėjaus auklėtiniai įgytų kuo kokybiškesnį išsilavinimą bei aukštesnį pasirengimą karjerai Lietuvos kariuomenėje.