Vytauto Didžiojo karo muziejus

Bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo karo muziejumi

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus jau ilgą laiką bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo karo muziejumi. Kadetų licėjaus auklėtiniai reguliariai dalyvauja Karo muziejaus sodelyje vykstančiuose valstybinių švenčių minėjimuose ir ceremonijose. Šiandien, gegužės 25 d., bendradarbiavimą tarp abiejų įstaigų įtvirtino sutartis. Ją pasirašė Ričardas Žilaitis, direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas ir Karo muziejaus direktorė Rita Malinauskienė.

Abi šalys įsipareigojo toliau bendradarbiauti, organizuoti renginius ir įgyvendinti projektus. Pagal sutartį Karo muziejus kvies Licėjaus atstovus profesinėmis žiniomis, idėjomis ir darbais prisidėti organizuojant Muziejaus renginius, konferencijas, edukacines programas ir skatinti juose dalyvauti. Karo muziejus, pagal galimybes, su mūsų Licėjumi organizuos bendrus renginius, projektus ir iniciatyvas bei jas viešins. Iš savo pusės Kadetų licėjus įsipareigoja dalyvauti šioje veikloje ir taip pat skelbti informaciją apie Karo muziejų, jo ekspozicijas, parodas bei renginius.

Abi įstaigos turi jau ilgą bendradarbiavo istoriją. Kadetai reguliariai lankosi muziejuje ar jo sodelyje, dažniausiai dalyvaudami valstybinėse šventėse ir ceremonijose: vėliavos pakėlime, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventėse bei šv. Florijono dienos minėjime. Kai Licėjuje vyko „Pilietinio atsparumo diena“, jame dalyvavo ir Karo muziejaus edukatoriai. Tuo tarpu kadetai dalyvavo Karo muziejuje vykusiuose knygos „Pirmyn arba mirk“ pristatyme ir susitikime su Karinėmis jūrų pajėgomis. Bendradarbiaujant pasitelkiami ir netradiciniai švietimo metodai. 2022 m. rudenį Licėjaus kiemelyje Karo muziejaus karo technikos skyrius demonstravo vikšrinį visureigį BV-206. O anksčiau, prasidėjus pandemijai 2020 m., muziejus vedė virtualią pamoką kadetams apie Partizanų naudojamus ginklus.

Visa tai atspindi tik dalį Karo muziejaus ir Kadetų licėjaus bendradarbiavimo. Darbai vyksta toliau. Šiuo metu ruošiamasi bendrai organizuojamam žygiui 1941 m. birželio 22–28 d. Birželio sukilimui atminti. Renginio dalyviai galės aplankyti svarbiausias sukilimo vietas Kauno mieste, prie kurių budės kadetai. Tiek Licėjus, tiek Karo muziejus rūpinasi, kad visiems būtų ką pamatyti. Žygis vyks 2023 m. birželio 22 d., o norintys dalyvauti gali užsiregistruoti jau dabar.

Taigi aiškiai galima matyti, kad pasirašyta bendradarbiavimo sutartis yra prasminga abiems šalims. Kadetų licėjus ir Karo muziejus galės toliau efektyviai dirbti drauge organizuojant bendras veiklas bei ugdyti jaunosios kartos pilietiškumą.

Nuotraukos autorė: Džiuljeta Griškutė