Birželio sukilimas

Birželio sukilimas prieš okupacinį Tarybų Sąjungos rėžimą

Šiandien Lietuvoje minimas 1941 metų birželio 22-28 dienomis vykęs Birželio sukilimas prieš okupacinį Tarybų Sąjungos rėžimą. Pasinaudodami karo tarp TSRS ir Vokietijos pradžia, Lietuvių aktyvistų frontas (LAF) siekė išvaduoti Lietuvos valstybę ir atkurti jos nepriklausomybę.

Dar nuo 1940 metų LAF planuojamas Birželio sukilimas prasidėjo tą pačią dieną kai nacistinė Vokietija paskelbė Tarybų Sąjungai karą. Pirmiausiai buvo užimtas Kauno radiofonas ir radijo stotis, per kurias buvo paskelbta Lietuvos valstybės atkūrimo deklaracija. „Dėmesio! Dėmesio! Kalba Kaunas! Nepriklausoma Lietuva!“ pranešė L. Prapuolenis. Tada buvo sugrota Tautiška giesmė.

Netrukus prasidėjo kovos su TSRS kariuomene visoje Lietuvoje. Šia galimybe pasinaudojęs į Lietuvą sugrįžo generolas Povilas Plechavičius, kurio vardu pavadintas mūsų Kadetų licėjus. Karo eigoje vokiečiams leidus jis suorganizavo ir vadovavo Vietinei rinktinei.

Sukilimo metu pavyko išlaisvinti šalį ir išvyti okupantus, nors tai buvo laikina laisvė. Paaiškėjo, kad vienus okupantus pakeitė kiti. Fašistinė Vokietija nepripažino Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės ir neleido formuoti jos kariuomenės. O suintensyvėjus Antrajam Pasauliniam karui okupantai ir jų kolaborantai pradėjo Lietuvos gyventojų žudynes.

Birželio sukilimo kovotojai parodė savo pasiryžimą apginti žmogiškąsias vertybes ir atliko savo pilietinę atsakomybę ir pareigą. P. Plechavičiaus kadetų licėjus taip pat stengiasi įdiegti šias vertybes savo auklėtiniams tam, kad jie būtų pasiruošę sudėtingoms ir pavojingoms situacijoms gyvenime.

Nuotraukų šaltinis: commons.wikimedia.org