Darbo taryba
Jūratė Ivanauskienė, matematikos mokytoja ekspertė – pirmininkė;
Eglė Grucytė, teisės pagrindų mokytoja – sekretorė;
Mantas Lukaitis, neformaliojo ugdymo organizatorius.

Mokytojų metodinė taryba
Danutė Vilkienė, istorijos mokytoja metodininkė – pirmininkė;
Nariai:
Olgita Cironkaitė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė;
Nijolė Džiaugytė, biologijos mokytoja metodininkė;
Gintarė Okockė, anglų kalbos vyr. mokytoja;
Stefa Laureckienė, istorijos mokytoja metodininkė;
Gražina Žebelienė, biologijos mokytoja metodininkė.

Etikos komisija
Ingrida Levickienė, pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas – komisijos pirmininkė;
Beata Ivanauskienė, rusų kalbos mokytoja – sekretorė;
Ričardas Žilaitis, pavaduotojas neformaliajam ugdymui ;
Loreta Vosylė, pavaduotoja ugdymui;
Ilona Čimžienė, etikos mokytoja metodininkė;
Astrida Mongird, rusų kalbos mokytoja metodininkė.

Informacija atnaujinta: 2019 05 14