Mokytojų metodinė taryba
Danutė Vilkienė, metodinės tarybos pirmininkė;
Olgita Cironkaitė, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, MT posėdžių sekretorė;
Nijolė Džiaugytė, matematikos, gamtos, mokslų ir IT metodinės grupės pirmininkė;
Beata Ivanauskienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė;
Rita Markevičienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Gražina Žebelienė, menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė;
Algirdas Keblikas, Licėjaus veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės pirmininkas.

Etikos komisija
Ričardas Žilaitis, pavaduotojas neformaliajam ugdymui, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas – komisijos pirmininkas;
Loreta Vosylė, pavaduotoja ugdymui;
Kristina Žukauskienė, teisės pagrindų mokytoja;
Danutė Vilkienė, istorijos mokytoja;
Ilona Čimžienė, etikos mokytoja metodininkė;
Aleksandras Nemura, neformaliojo ugdymo organizatorius;
Vilija Lazauskaitė, psichologė.

Informacija atnaujinta: 2023-03-10