M. Mažvydas. Katekizmas
M. Daukša. Postilės prakalba
V. Šekspyras. Hamletas
V. Šekspyras. Sonetai
J. Radvanas. Radviliada
M. K.Sarbievijus.Lyrika
K. Donelaitis. Metai
A. Baranauskas. Anykščių šilelis
A. Mickevičius. Ponas Tadas
A. Mickevičius. Vėlinės II ir IV dalys
Maironis.Pavasario balsai
V. Kudirka. Laisvos valandos
G. De Mopasansas. Pjeras ir Žanas
F. Dostojevskis. Nusikaltimas ir bausmė
J. Biliūnas. Apsakymai
J. Biliūnas. Liūdna pasaka
J. W. Gėtė. Faustas I dalis
J. Tumas -Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės, Nebylys
V. Krėvė Skirgaila
Šatrijos Ragana. Sename dvare
J. Savickis. Pasirinktos novelės
V. Mykolaitis -Putinas. Tarp dviejų aušrų
V. Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly
J. Aistis. Poezija
H. Radauskas. Poezija
S. Nėris. Anksti rytą
S. Neris. Prie didelio kelio
B. Sruoga. Dievų miškas

Informacija atnaujinta: 2020 04 08