Laikinai einanti direktoriaus pareigas
Tel. num.: 8 671 19972
El. p.: ingrida.levickiene@kadetulicejus.lt
Gyvenimo aprašymas
Darbo laikas: I nuo 07.30 iki 17.00,
II, IV nuo 07.30 iki 16.00, V nuo 07.30 iki 15.00
Pietų pertrauka: I-V nuo 12.00 iki 12.30
Interesantų priėmimas:
I – V nuo 10.00 iki 12.00 ir nuo 14.00 – 15.00

Funkcijos:
– koordinuoja Kadetų licėjaus veiklos sklandumą;
– išteklių tikslinį panaudojimą;
– personalo darbo organizavimą;
– įstaigos norminių dokumentų rengimą ir įgyvendinimą;
– bendradarbiavimą su tėvų komitetu, licėjaus rėmėjais;
– socialiniais partneriais, visuomene;
– kuruoja lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės veiklą;
– organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją.