Fizinis aktyvumas-tai mokymasis veikloje. Ši programa padeda siekti fizinės, protinės ir dvasinės asmens darnos, t.y. stiprina įvairaus amžiaus mokinių sveikatą. Apimdama įvairias asmens fizinio aktyvumo raiškos formas sudaro sąlygas jaunuoliui pažinti save ir ugdyti fizinę, bei dvasinę ištvermę, reikalingą kritinėse situacijose, individualumą, tikėjimą sėkme siekiant fizinės ir dvasinės sveikatos. Tenkina mokinių lavinimosi saviraiškos poreikius, padeda jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.
Užsiėmimų metu ugdomi mokinių gebėjimai, išnaudojamos stipriausios individualios savybės atsižvelgiant į fizinį pasiruošimą ir antropometrinius matavimus, ugdomas savarankiškumas, atsakingumas, ištvermė, kantrybė, komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.