Knygos pristatymas

Knygos „Pirmyn arba mirk“ pristatymas

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai dalyvavo Vytauto Didžiojo karo muziejuje vykusiame knygos „Pirmyn arba mirk“ pristatyme. Joje sukauptas žurnalisto Vytauto Gedgaudo kultūrinis palikimas – knygoje galima rasti ne tik jo išleistus tekstus, bet ir nuotraukas, kuriose atvaizduoti Antrojo pasaulinio karo patyrimai bei išgyvenimai.

Renginyje dalyvavę kadetai susipažino su V. Gedgaudo nuveiktais darbais. Juos pristatė knygos sudarytoja dr. Jolanta Mažylė, knygos recenzentas LR Seimo narys, karo istorikas prof. Valdas Rakutis.

Knyga išleista neatsitiktinai – šie metai paskelbti Vytauto Gedgaudo metais. Savo gyvenimo laikotarpiu žurnalistas daug nuveikė: tarpukario metais Lietuvoje V. Gedgaudas buvo net kelių leidinių redaktorius, o prasidėjus Antrajam pasauliniam karui tarnavo Prancūzijos Svetimšalių legione. Renginyje panašia patirtimi apie legioną dalinosi daugiau nei 18 metų tarnavęs Prancūzijos legionierius viršila Vaidas Zinkevičius, kurio pasakojimai dalyviams paliko didžiulį įspūdį. Po karo V. Gedgaudas kūrė reportažus, tarp jų ir iš pasaulinės svarbos istorinių įvykių – Paryžiaus taikos konferencijos bei Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolo. Jis buvo vienintelis lietuvių žurnalistas, kuris šią informaciją teikė JAV lietuvių spaudai.   

Renginyje papasakota žurnalisto gyvenimo istorija, tikėkimės, sudomino kadetus. Daug kas skaitė apie šiuos įvykius, tačiau istorijos vadovėliuose jie, galbūt, atrodo tolimi, abstraktūs. Renginio metu kadetai apie juos išgirdo per asmeninę, žurnalisto patirtį. Šioje knygoje sukaupta V. Gedgaudo publicistika ir nuotraukos leidžia pamatyti istorinės reikšmės įvykius lietuvio akimis.

Nuotraukų šaltinis: Vytauto Didžiojo karo muziejus.