1,2 % GPM

Kviečiame skirti 1,2 % GPM paramą

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus – moderni, šiuolaikinius visuomenės poreikius atitinkanti ugdymo įstaiga. Kadetai mokosi dabartinius standartus atitinkančiose edukacinėse erdvėse, kur jiems dėsto profesionalūs mokytojai.

Tačiau šiais laikais, norint užtikrinti kokybišką švietimą, mokiniams neužtenka sėdėti klasėse. Jiems reikia sudaryti palankias sąlygas dalyvauti edukacinėse išvykose, renginiuose, konkursuose ir ne tik. Visa tai kainuoja.

Laimei, šioje srityje būtent Jūs, mokyklos bendruomenė, galite pagelbėti Licėjaus vaikams. Skirdami savo 1,2 % GPM paramą užtikrinsite, kad visus ateinančius metus Kadetų licėjus ir toliau galės sėkmingai įgyvendinti užsibrėžtus ugdymo tikslus bei projektus.

Mūsų vizija, visų pirmiausia, yra suteikti kadetams socialiai palankias sąlygas mokytis ir padėti maksimaliai atsiskleisti jų asmenybės individualioms galioms bei gebėjimams. Šiuo tikslu kadetai skatinami savanoriauti, dalyvauti renginiuose, projektuose ir konkursuose. Juose Licėjaus auklėtiniai turi puikias galimybes atrasti savo gabumus, juos tobulinti ir įgyti įvairių, jų tolimesniame gyvenime naudingų žinių.

Tuo pat metu mokykloje kuriama ugdymo turinio nuolatinio atnaujinimo sistema bei skatinamas darbuotojų profesinis tobulėjimas. Licėjaus mokytojai reguliariai dalyvauja seminaruose ir užsiėmimuose, kuriuose jie gilina žinias ir tobulina savo kompetencijas. Tai padeda užtikrinti kokybišką švietimą, kuris atitinka šiuolaikinės visuomenės darbo rinkos poreikius. Finansinė parama padeda sklandžiau ir efektyviau vykdyti visą šį procesą.

Rekvizitai:

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Įstaigos kodas: 300117533
Sąskaitos numeris: LT12 7300 0100 8911 5971

Categories: ParamaTags: ,