Kvietimas mokytis

Būsimus 5 klasių mokinius kviečiame įsijungti į kadetų gretas. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus yra visoje Lietuvoje išskirtinė ugdymo įstaiga. Tai moderni, inovatyvi mokykla, kuri vadovaujasi Sausumos kadetų ugdymo samprata.

Taigi, patirtis šioje mokykloje skiriasi nuo kitų. Čia mokiniai mokosi atsakomybės, pilietiškumo, lyderystės, aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo, darbo komandoje, savanoriškos veiklos. Kadetams keliami gana griežti reikalavimai: jie turi laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, prižiūrėti savo uniformą ir gerai mokytis. Lengva nebus, bet tie kas nebijo iššūkių tikrai nenusivils.

Pagal Sausumos kadetų ugdymo sampratą, kartu su bendrojo ugdymo pamokomis mokyklos auklėtiniai mokosi teisės ir karybos pagrindų. Šių dalykų užsiėmimai vyksta reguliariai, tačiau karybos kadetai mokosi ne tik teorinę dalį. Licėjuje įrengtos modernios edukacinės erdvės – yra alpinizmo salė, tiras, apšviestas stadionas su kliūčių ruožu ir daugiau. O įgytas karybos žinias kadetai įsitvirtina reguliariai organizuojamose stovyklose ir žygiuose.

Bendradarbiaujant su mokyklos socialiniais partneriais, kadetams yra sudarytos plačios neformalaus ugdymo galimybes – kadetai yra skatinami savanoriauti, dalyvauti konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose. Be viso to, ugdymo įstaigoje taip pat yra platus būrelių pasirinkimas: futbolas, krepšinis, kvadratas, dailė, gitara-ukulėlė, ansamblis, žvalgai, žurnalistai, „Teisė kiekvienam“ ir „Elektroninio sporto pasaulyje“.

Mokydamiesi Licėjuje kadetai įgis žinių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jiems visą gyvenimą. Bendraminčių tarpe jie išmoks būti atsakingais, pilietiškais ir aktyviais. O karybos ir teisės žinios atvers platesnes karjeros bei aukštojo mokslo galimybes. Neretai Licėjų baigę auklėtiniai sieja savo ateitį su Lietuvos kariuomene – atlieka tarnybą joje arba KASP, ar siekia tapti karininkais, studijuodami Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Bet tai ne viskas – teisės pagrindai atveria galimybę lengviau įstoti į Mykolo Romerio universitetą.

Visa tai prasideda nuo Kadetų licėjaus vizijos – steigti specializuotą ugdymo įstaigą, teikiančią kokybišką pagrindinį ir vidurinį švietimą, kartu su teisės ir karybos pagrindais, sportiniu išsilavinimu ir neformaliuoju švietimu. Inovatyvi ir aukštos kultūros ši mokykla prisiima atsakomybę su visa licėjaus bendruomene priimti pačius aukščiausius ugdymosi tikslus siekiant gerų rezultatų. Įgyvendinant pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas, siekiama teikti kokybišką išsilavinimą, atitinkantį vaiko prigimtines galias. Sudarant socialiai palankias sąlygas mokytis yra padedama visapusiškai atsiskleisti kiekvieno mokinio asmeninėms jėgoms ir gebėjimams. Tuo tarpu pats Licėjus taipogi nestovi vietoje – yra kuriama vis atsinaujinančio ugdymo turinio sistema tam, kad jis atitiktų šiuolaikinės visuomenės darbo rinkos poreikius. Dėl to mokyklos darbuotojams yra stengiamasi sudaryti kuo palankesnes darbo sąlygas, skatinamas jų profesinis tobulėjimas.

Taigi, jei nebijote iššūkių ir norite kokybiško, modernius poreikius atitinkančio ugdymo, mokytis Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje – puikus pasirinkimas.