Kvietimas mokytis

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia nuo 9 klasės mokytis mūsų mokykloje. Tai – unikali Lietuvoje ugdymo įstaiga, kuri vadovaujasi Sausumos kadetų ugdymo samprata.

Kadetų licėjuje apsisprendusieji mokytis vaikai yra ne šiaip mokiniai, o kadetai. Jiems keliami aukšti reikalavimai ir tikimasi daug. Tačiau po viso to, Licėjų baigę kadetai yra pilietiški, atsakingi bei turi plačias perspektyvas karjerai Lietuvos kariuomenėje, teisėsaugoje ir daugiau.

Kadetų licėjaus veikimas grindžiamas konkrečia vizija – steigti specializuotą ugdymo įstaigą, teikiančią kokybišką pagrindinį ir vidurinį švietimą, kartu su teisės ir karybos pagrindais, sportiniu išsilavinimu bei neformaliuoju švietimu. Tai yra inovatyvi, aukštos kultūros mokykla, kuri prisiima atsakomybę už ugdymo tikslus bei rezultatus, o svarbiausi pedagoginio proceso kūrėjai – visa licėjaus bendruomenė. Taigi, kadetų licėjaus misija – įgyvendinant pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas teikti kokybišką išsilavinimą, atitinkantį vaiko prigimtines galias. Licėjus suteikia socialiai palankias sąlygas mokytis, padeda visapusiškai atsiskleisti individualiems asmenybės gebėjimams ir stiprybėms. Prie viso to Licėjus kuria nuolatinio atnaujinimo sistemą ugdymo turiniui, kad jis atitiktų šiuolaikinės visuomenės darbo rinkos poreikius. Šiuo tikslu darbuotojams yra sudaromos tinkamos darbo sąlygos ir yra skatinamas jų profesinis tobulėjimas.

Kitaip tariant, Kadetų licėjuje teikiamas kokybiškas ir modernius standartus atitinkantis švietimas. Kartu su bendrojo ugdymo pamokomis kadetai mokosi karybos ir teisės pagrindų – šie užsiėmimai vyksta reguliariai. O Licėjaus modernių edukacinių erdvių dėka bei socialinių partnerių pagalba, kadetai turi gausias neformalaus ugdymo galimybes – vyksta reguliarios išvykos, dalyvaujama konkursuose ir renginiuose, kadetai skatinami savanoriauti. Be viso to, ugdymo įstaiga siūlo platų būrelių pasirinkimą: futbolą, krepšinį, kvadratą, dailę, gitarą-ukulėlę, ansamblį, žvalgų, žurnalistų, „Teisė kiekvienam“ ir „Elektroninio sporto pasaulyje“. Iš kadetų pusės reikalaujama laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, prižiūrėti uniformą, dalyvauti Licėjaus organizuojamose stovyklose ir, žinoma, gerai mokytis.
Viso to rezultatai?

Licėjų baigę kadetai turi plačias darbo ar studijų perspektyvas. Jiems sudarytos palankios sąlygos studijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, kur jie gali tapti karininkais – šia galimybe pasinaudoja ne vienas buvęs auklėtinis. Kiti renkasi iškart atlikti tarnybą Lietuvos kariuomenėje ar KASP, nes kadetai jau šioje mokykloje įgyja tam naudingų įgūdžių. O tiems, kas domisi teise, su Licėjuje įgytais teisės pagrindais nebus sunku įstoti į Mykolo Romerio universitetą.