Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas

2019-09-28 įgyvendintas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektas „Kompetencijų ugdymas (is) bendraujant gyvai“.
Projekto metu Kaune, Trakuose bei Vilniuje buvo ne tik susipažinta su šiais miestais, buvusiomis ir esama sostinėmis, jų atsiradimo istorija, architektūriniu paveldu, bet ir diskutuota apie istorinio paveldo įtaką Lietuvai ir Lenkijai, žymių žmonių indėlį į abiejų šalių kultūrą, abipusę toleranciją puoselėjant taiką. Projekto dalyviai parengė ir pravedė ekskursijas anglų kalba. Analizuojant abiejų tautų tarpusavio santykius, tapatybės išlaikymą, esamą situaciją, išsaugotas vertybes ne tik buvo mokomasi pateikti faktais grįstą informaciją, ne tik klausytis, bet ir išgirsti bei priimti vieni kitų pamąstymus, rasti ir išgryninti sąlyčio vietas panašumui ir kūrybiškai bendrystei.
Projekto dalyviai Kleboniškio miške kūrė esamomis gamtinėmis priemonėmis abiejų šalių dabartinio laikotarpio žemėlapius su svarbiausiais miestais, didžiausiomis upėmis, ežerais, kalnais ir kopomis. Dalyviai ugdėsi kūrybiškumą, tobulino anglų kalbą, gebėjimą bendrauti, pasisėmė gerosios patirties, kurią galima pritaikyti ir savo šalyje. Dirbdami mišriose grupėse projekto dalyviai, pagal surinktą archyve ir namuose istorinę medžiagą, kompiuterio pagalba kūrė abiejų šalių atsiradimo, išlikimo ir augimo schemą. Sukurti kompiuteriniai vaizdai, atspindintys Lietuvos ir Lenkijos istorines sąsajas, buvo pristatyti bendruomenei.
Originaliai ir išradingai buvo pristatytos kultūrinės lietuvių ir lenkų programos, išryškinančios tautų išskirtinumus. Vyravo gera nuotaika, skatinanti aktyvų judėjimą, saviraišką, žingeidumą, įsitraukimą, kūrybiškumą. Projekte atsiskleidė gerumas, dvasingumas, gailestingumas ir atjauta, supratingumas ir nuoširdumas, atrasta fizinė ir dvasinė dermė.
Vaidoto mechanizuotame pėstininkų batalione jaunimas įgijo teorinių ir praktinių žinių mokantis šalies gynybos. Projekto dalyviai įvertino projektą ir įsivertino asmeninius pokyčius bei patirtus įspūdžius, projekto naudingumą.
Liūdniausia projekto dalimi tapo atsisveikinimas. Neapseita be ašarų. Jaunimas jau planuoja atsakomąjį vizitą į Lenkiją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *