Neformaliojo ugdymo skyriaus dokumentai:
Prašymas ir sutikimas (priimti į neformaliojo ugdymo veiklas, dalyvauti kariniuose užsiėmimuose).
Sutartis (neformaliojo vaikų švietimo, Licėjaus ir tėvų).

Užsiėmimai licėjaus neformaliojo ugdymo skyriuje kitų mokyklų mokiniams yra mokami.
Mokesčio suma – 15 eurų. (2013 m. vasario 25 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolas Nr. 3-4).
Sumokėti už lankomus užsiėmimus privaloma iki kiekvieno mėnesio 5 dienos.

Rekvizitai:
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus
Įmonės kodas: 30011 7533
Bankas: AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris: LT12 7300 0100 8911 5971

Informacija atnaujinta: 2021 01 13