Vienybės šventė

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė

Gegužės 20 d. ryte Klaipėdą užplūdo kariai ir šarvuota karinė technika, o danguje galima buvo matyti naikintuvus. Tai – Lietuvos kariuomenės organizuojama Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė.

Renginyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys, Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas bei Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus, o taip pat ir Licėjaus kadetai. Jie pristatė savo mokyklą, jos savitumą bei pasiekimus. Tarp kadetų buvo ir Nojus Greičius, kuris išbandė savo žinias konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ finaliniame etape.

Renginys vyko Klaipėdos piliavietėje, kur veikė karinis palapinių miestelis ir Klaipėdos krašto amatininkų bei prekeivių mugė. Viena iš šių palapinių buvo Kadetų licėjaus, kurioje savo mokyklą atstovavo kadetai. Ugdymo įstaigai ir jos auklėtiniams rūpi Lietuvos laisvės kovų istorija ir šalies saugumas bei gerovė. Taigi, galima tikėtis, kad ateityje ne vieną kadetą bus galima pamatyti ir karių gretose.

Renginio metu Lietuvos bei NATO sąjungininkų kariai demonstravo modernią karinę techniką ir ginkluotę. Tuo pačiu vyko ir 28-ojo „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ konkurso finalas, kuriame tarp trisdešimt vyresniųjų klasių mokinių iš visos Lietuvos dalyvavo ir kadetas Nojus Greičius, IIIb klasės mokinys. Jam reikėjo atsakyti į klausimus apie Lietuvos valstybės ir karybos istoriją, ginkluotę, kariuomenės struktūrą ir kitus. Konkursas buvo sudėtingas, bet mokiniui N. Greičiui tai buvo įdomi ir prasminga patirtis.

Šventėje nuaidėjo pagarbos salvės, skirtos įprasminti kovas už laisvę bei šių idėjų svarbą. Toliau renginyje vyko jaunesniųjų karininkų vadų mokymų dalyvių ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentų priesaikos ceremonija. Šventę pažymėjo Portugalijos ir Rumunijos oro pajėgų naikintuvų skrydis, kuriuo sąjungininkai pasveikino renginio dalyvius ir Klaipėdos miesto bendruomenę.

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena priminė, kad didelių pastangų, pilietiškų asmenų ir NATO sąjungininkų dėka, Lietuvos valstybė yra saugoma. O tai yra vienas pagrindinių šventės tikslų: skatinti daugiau pasitikėjimo savo kariuomene ir su jos veikla geriau supažindinti Lietuvos visuomenę. Pasitikėjimo svarbą atspindėjo ir Lietuvos kariuomenės vado gen. ltn. V. Rupšio žodžiai: „Tai mūsų motyvacijos amunicija. Pati galingiausia amunicija pasaulyje.“

Nuotraukų autorė št. srž. sp. Ieva Budzeikaitė