Priėmimas

Iki Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2023-2024 mokslo metais“, mokiniai į Kadetų licėjų priimami tik į laisvas vietas pagal galiojantį Mokinių priėmimo į Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašą, patvirtintą visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. vasario 24 d. protokolu nr. 3-1.

Laisvos vietos 2023 m. balandžio 14 dienos duomenimis:

5 klasė – 5 vietos;
6 klasė – 6 vietos;
7 klasė – 6 vietos;
8 klasė – 2 vietos;
9 (I gimnazijos) klasė – 4 vietos;
10 (II gimnazijos) klasė – 5 vietos;
11 (III gimnazijos) klasė – 1 vieta.

Atvykstant rašyti prašymo, būtina pateikti:
– el. pažymą (ataskaita iš e-dienyno) apie mokinio 1 trimestro/ I pusmečio pasiekimus;
– charakteristiką;
– 8 klasės baigimo pažymėjimo originalą (stojant į I (9) klasę);
– pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo originalą (stojant į III (11) klasę);
– gimimo liudijimo kopiją (turėti ir originalą);
– 3 nuotraukas dokumentams (3×4) su uniforma;
– užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę).

Prašymo padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.
Į visus Jums rūpimus klausimus dėl mokinių priėmimo atsakysime darbo dienomis nuo 09:00 val. iki 16:00 val. tel. nr. 8 671 19 781 el. paštas: cadet@plechavicius.lt

2023 m. – 2024 m. mokslo metams kviečiamų mokytis mokinių sąrašas – nuoroda.

Informacija atnaujinta: 2023-06-26