Priėmimas

Priėmimo sąrašas – nuoroda (atnaujinta 2022 08 16)

Iki birželio 29 d. 12.00 val.  būtina pristatyti į raštinę:

  • el.pažymą (ataskaita iš e-dienyno) apie mokinio I pusmečio pasiekimus (arba 1-2 trimestrų rezultatus);
    charakteristiką;
  • 8 klasės baigimo pažymėjimo originalą (stojant į I (9) klasę);
  • pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimo original (stojant į III (11) klasę);
  • gimimo liudijimo kopiją (turėti ir originalą);
  • 3 nuotraukas dokumentams (3×4) su uniforma;
  • užsienio kalbų (pirmos ir antros) mokėjimo lygio nustatymo pažymą (stojantiems į III (11) klasę)

Iki rugpjūčio 31 dienos  priimami prašymai į laisvas vietas.

5 klasė6 klasė7 klasė8 klasėI klasėII klasėIII klasėIV klasė
2564105
Laisvos vietos 2022-2023 mokslo metams į 5-8, I-IV gimnazijos klases

Prašymo padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.

Mokinių priėmimas į Kadetų licėjų vykdomas vadovaujantis Mokinių priėmimo į Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu, patvirtintu visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. vasario 24 d. protokolu nr. 3-1.

Į visus Jums rūpimus klausimus dėl mokinių priėmimo atsakysime darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.  el. paštu  cadet@plechavicius.lt ir  loreta.vosyle@kadetulicejus.lt   tel. nr.+370 671 19059.

Informacija atnaujinta: 2022 08 16