Sudėtis:

Mokinių priėmimo komisija patvirtinta 2019 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1- 43:

 1. Ričardas Žilaitis – komisijos pirmininkas, pavaduotojas ugdymui;
 2. Vida Gricienė, psichologė;
 3. Neringa Linkevičienė, socialinė pedagogė;
 4. Aleksandras Nemura, komendantas;
 5. Beata Ivanauskienė, rusų kalbos mokytoja;
 6. Gintarė Okockė, anglų kalbos mokytoja;
 7. Aida Jazavitienė, lietuvių kalbos mokytoja;
 8. Danutė Vilkienė, istorijos mokytoja;
 9. Valentinas Gavrilovas, kūno kultūros mokytojas;
 10. Živilė Bartkevičienė, kūno kultūros mokytoja;
 11. Gražina Žebelienė, biologijos mokytoja;
 12. Nijolė Džiaugytė, biologijos mokytoja

Informacija atnaujinta: 2019 02 28