Priėmimas

Priimtų mokytis Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje 2020 – 2021 mokslo metais mokinių sąrašas.

Nuo birželio 25, 26, liepos 2-17 dienomis naujai priimtų mokinių tėvai gali atvykti į licėjaus raštinę pasirašyti mokymosi sutarčių.

Į klausimus apie stojimą, vykdomas programas, dokumentų priėmimo tvarką, laiką ir vietą galite užduoti mokinių priėmimo komisijai, su kuria susisieksite:

Pavaduotoja ugdymui Loreta Vosylė
mob. tel. num.:+370 671 19059
el. pašto adresas: loreta.vosyle@gmail.com

Socialinė pedagogė Neringa Linkevičienė
mob. tel. num.: +370 616 05242
el. pašto adresas: neringa.linkeviciene@kadetulicejus.lt

Dėl vaizdo skambučio – susisiekite su priėmimo komisija el. paštu ar telefonu ir sutarkite video skambučio laiką.

Priėmimo į Kadetų licėjų tvarkos aprašas

Prašymai pradėti mokytis

Prašymai pradėti mokytis 2020-2021 m.m. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą http://www.imokykla.kaunas.lt nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus (toliau – Kadetų licėjus) įgyvendina Sausumos kadetų ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1586, elementus, vykdo pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei teisės ir karybos pagrindų programas.
Mokiniai į Kadetų licėjų priimami laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu.

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis Kadetų licėjuje, mokinių priėmimo komisijai pateikia:
1. prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų, nuo 14 iki 18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų raštišką sutikimą);
2. charakteristiką, išduotą pageidaujančio mokytis asmens ugdymo įstaigos;
3. pageidaujančio mokytis asmens gimimo liudijimo kopiją;
3. pageidaujančio mokytis asmens mokymosi pasiekimų įvertinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
4. pažymą apie sportuojančio pageidaujančio mokytis asmens sveikatą;
5. tėvų sutikimą dėl pageidaujančio mokytis asmens dalyvavimo karybos, sportiniuose užsiėmimuose;
6. tėvų sutikimą dėl pageidaujančio mokytis asmens dalyvavimo stovykloje;
7. pageidaujančio mokytis asmens 3 foto nuotraukas;
8. mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą Kadetų licėjuje, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą Kadetų licėjuje, pateikia tik prašymą.

Dokumentai priimamai 102 kabinete, motyvacinio pokalbio metu.
Motyvacinis pokalbis:
1. planuojamas ir derinamas mob. tel. 8 671 19059 darbo dienomis nuo 9 iki 15 val.
2. vyksta darbo dienomis nuo 10 iki 16 val., adresu Žeimenos g. 66, Kaunas, 102 kabinete;
3. vyksta dalyvaujant pageidaujančiam mokytis Kadetų licėjuje, tėvams (globėjams), ne mažiau negu 2 priėmimo komisijos nariams;

Komplektuojamų klasių ir planuojamų priimti mokinių skaičius

Klasė 5 6 7 8 9 10 11 12
Komplektų skaičius 2 1 2 2 2 2 2 2
Laisvų vietų skaičius 8 7 5 4 3 9 3 0

Vadovaujantis 2020 m. kovo 27 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu “Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo nr. T-33 “Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”, priėmimą vykdo Kadetų licėjaus direktoriaus patvirtinta priėmimo komisija:

  1. Loreta Vosylė – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  2. Ričardas Žilaitis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  3. Vida Gricienė, psichologė;
  4. Neringa Linkevičienė, socialinė pedagogė;
  5. Jūratė Januškevičiūtė Varnagirė, dailės mokytoja;
  6. Valentinas Gavrilovas, fizinio ugdymo mokytojas.

Informacija atnaujinta: 2020 07 01

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *