Priėmimas

Kviečiame susipažinti su mokinių priėmimo į Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjų kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu – nuoroda.

Prašymų priimti mokytis 2021-2022 m.m. pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis ir vidurinio ugdymo programą pradžios data ir laikas 2021 m. balandžio 1 d. 12 valanda.
Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje, prašymą teikti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą http://www.imokykla.kaunas.lt. Jei gyvenamoji vieta deklaruota kituose šalies regionuose, prašymai teikiami tiesiogiai į Kadetų licėjų, adresu Žeimenos g. 66, Kaunas.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis Kadetų licėjuje, mokinių priėmimo komisijai pateikia:

  1. Prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų, nuo 14 iki 18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų raštišką sutikimą);
  2. Pageidaujančio mokytis asmens gimimo liudijimo kopiją;
  3. Pageidaujančio mokytis asmens mokymosi pasiekimų įvertinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
  4. Tėvų sutikimą dėl pageidaujančio mokytis asmens dalyvavimo karybos, sportiniuose užsiėmimuose;
  5. Tėvų sutikimą dėl pageidaujančio mokytis asmens dalyvavimo stovykloje;
  6. Pageidaujančio mokytis asmens 3 foto nuotraukas su lauko uniforma;
  7. Sutikimas, kad duomenys apie priimamą mokytis asmenį būtų gauti iš kitų institucijų;
  8. Patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Priėmimo komisija – nuoroda.

Teisės aktai reglamentuojantys mokinių priėmimą į miesto mokyklas 2021-2022 m. m.

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo”

2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo”.

3. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2021-2022 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose Kauno miesto savivaldybė yra dalininkė, 2021-2022 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo”.

4. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms biudžetinėms įstaigoms aptarnavimo teritorijas asmenims priimti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis priskyrimo”.

Įsakymas dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas.

Priimtų mokinių sąrašas – nuoroda.

Kontaktai pasiteiravimui:

Loreta Vosylė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel. num.: 8 671 19059
El. paštas: loreta.vosyle@gmail.com

Informacija atnaujinta: 2021 09 14

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *