Tai įsipareigojimų ir atsakomybės prisiėmimas už savo elgesį, veiksmus prieš tautą, šeimą, draugus, supančią aplinką. Tai vertybių visuma, moralinės nuostatos, pagal kurias žmogus gyvena, mokosi, dirba, kuria šeimą, valstybę. Tai iškilmingas momentas, kai prisiekiama būti ištikimu (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas visais gyvenimo atvejais atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus.