Licėjaus psichologė Vida Gricienė
El. p.: vgricienecadet@gmail.com

Konsultacijų laikas:

I, III – nuo 12.30 val. iki 16.00 val.
II, IV – nuo 12.30 val. iki 17.00 val.

V.E.I.K. (Vaiko emocijų išraiškos kontrolė) užsiėmimų vedimas:

I, III – nuo 16.00 val. iki 17.30 val.

Profesinės veiklos kryptys:

Psichologinio vertinimo: vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines,
asmenybės ir ugdymosi problemas.
Konsultavimo: konsultuoja mokytojus, tėvus ir mokinius, siekiant nustatyti vaiko asmenybės ir
ugdymosi problemas.
Edukacinė: mokinių, tėvų, pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir
socialinės psichologijos klausimais, atsižvelgiant į licėjaus bendruomenės poreikius.
Profesinis konsultavimas: konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais, pagalba nustatant
moksleivių asmeninius gebėjimus ir profesinius polinkius.
Tyrimų: organizuoja ir atlieka psichologinius tyrimus licėjuje, atsižvelgiant į mokyklos
bendruomenės poreikius.

Informacija atnaujinta: 2018.10.29 d.