Mokslo ir žinių šventė

Mokslo ir žinių diena

Gražią ir saulėtą rugsėjo 1-ąją Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus bendruomenė pasitiko Mokslo ir žinių dienos šventę. Kaip ir kasmet į Licėjų atvyko kadetų tėvai, globėjai bei garbūs svečiai ir ugdymo įstaigos partneriai. Susirinkę svečiai stebėjo rikiuotės ceremoniją, dalyvavo pirmoje Naujųjų metų pamokoje.

Šventės metu buvo iškelta Lietuvos respublikos vėliava, sugiedota Tautiška giesmė. Sveikinimo žodžius tarė garbūs svečiai Krašto apsaugos ministerijos viceministras Žilvinas Tomkus, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos viršininkas plk. Ričardas Dumbliauskas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas plk. ltn. Vaidas Vasiliauskas, Kadetų licėjaus tėvų komiteto pirmininkė Evelija – Paltanavičiūtė Matjošaitis bei Kadetų licėjaus direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas Ričardas Žilaitis.

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus vykdo Lietuvoje unikalią ugdymo programą – įstaiga vadovaujasi Sausumos kadetų ugdymo samprata. Kadetai mokosi karybos bei teisės pagrindų, kaip taisyklingai atlikti rikiuotę, reguliariai vykdo ir dalyvauja vėliavos pakėlimo ceremonijose. Dabartiniams Licėjaus auklėtiniams tai ne naujiena, o su šia tvarka jau buvo supažindinti ir įstoję būsimi kadetai. Dėl to, nenuostabu, kad rugsėjo 1-osios šventė kadetų licėjuje yra savita – atspindinti Licėjaus unikalią vietą ugdymo srityje.

Renginyje svečiai pasveikino visus susirinkusius šios šventės proga. Moksleiviams jie nepagailėjo ir patarimų – kelti klausimus mokytojams ir eiti „pirmyn“. Renginiui artėjant į pabaigą buvo išnešta Licėjaus vėliava, o tada kadetai tvarkingais būriais ėjo į klases – savo pirmąsias šių mokslo metų pamokas.

Su naujų mokslo metų pradžia generolo Povilo Plechavičiaus licėjus sveikina visus kadetus, jų tėvus ir globėjus bei ugdymo įstaigos mokytojus, ir darbuotojus. Tikėkimės dar vienų darnių, sklandžių mokslo metų.