Stovykla

Savaitgalio stovykla „Sveiki, tvirti, kūrybingi“

Ateinantį savaitgalį, nuo gegužės 12 d. iki 14 d., vyks kasmetinė savaitgalio stovykla „Sveiki, tvirti, kūrybingi“. Tai Kadetų licėjaus rengiama stovykla, skirta supažindinti naujus mokinius su Licėjaus savita tvarka ir edukacinėmis erdvėmis.

Stovyklos metu būsimi kadetai bus suskirstyti į tris grupes, kurios mokykloje atliks įvairius karybos, fizinius ir kitus užsiėmimus, o taip pat dalyvaus žygyje į Kleboniškį. Nepamirškite, kad dalyviai privalo su savimi turėti reikalavimų sąraše nurodytus daiktus, tokius kaip kuprinę bei lauko uniformą.

Savaitgalio stovykla prasidės gegužės 12 d., 15 val. Visų pirmiausiai Licėjaus aikštėje stovyklautojai galės susitikti savo būsimus bendraklasius. Jie bus suskirstyti į būrius pagal amžiaus grupes ir sužymėti. Tuo pat metu jie atliks rikiuotę ir išklausys stovyklos instruktažą.

Toliau tą dieną numatomi užsiėmimai grupėse, kurie apims STEAM, fizinį parengimą ir interaktyvias veiklas. 18 val. 15 min. užsiėmimai baigsis, o stovyklautojų lauks vakarienė Licėjaus valgykloje. 19 val. dalyviai vyks į bendrabutį arba, pasirašytinai, bus perduoti tėvams ar globėjams.

Gegužės 13 d. stovykla prasidės nuo 10 val., o vaikams, gyvenantiems bendrabutyje – nuo 8 val., kur jų lauks pusryčiai. Šeštadienį stovykloje užsiėmimų bus gausu: nuo 10 val. 15 min. vyks rikiuotės užsiėmimai bei veikla lazerinėje šaudykloje. 12 val. 15 min. stovyklautojai pietaus Licėjaus valgykloje. Tai bus reikalinga, nes nuo 13 val., lydimi instruktorių ir savanorių kadetų, visos trys grupės žygiuos į Kleboniškio mišką. Šeštadienio užsiėmimai baigsis 17 val.

Paskutinę stovyklos dieną, gegužės 14 d., lauks ne ką mažiau įdomybių. Diena prasidės taip pat, kaip šeštadienį. O nuo 10 val. iki 14 val. 45 min. grupėms vyks užsiėmimai alpinizmo salėje, asmenybės savybių vertinimas ir šaudymas tire iš pneumatinių ginklų. 13 val. visiems stovyklautojams bus pietų pertrauka. Stovyklos pabaiga planuojama 15 val.

Daiktų sąrašas į stovyklą – nuoroda.

Registracija į stovykla – nuoroda.