Kadetų licėjaus skatinimo taškų sistema

30 – renginio organizavimas licėjuje (dalyvavimas darbo grupėje organizuojant renginį).
15 – dalyvavimas renginiuose licėjuje.
10 – licėjaus reprezentavimas Kauno miesto renginiuose.
15 – licėjaus reprezentavimas Respublikiniuose renginiuose.
20 – licėjaus reprezentavimas užsienio šalių renginiuose.
30 – renginyje iškovota I vieta, atstovaujant licėjų.
20 – renginyje iškovota II vieta, atstovaujant licėjų.
10 – renginyje iškovota III vieta, atstovaujant licėjų.
30 – nuolatinis savanoriavimas.
20 – individualios iniciatyvos įgyvendinimas licėjuje.
30 – komandinės iniciatyvos įgyvendinimas.
10 – mėnesio pabaigoje mokslo žinių vidurkis 8.
20 – mėnesio pabaigoje mokslo žinių vidurkis 9.
30 – mėnesio pabaigoje mokslo žinių vidurkis 10.
25 – per mėnesį nepraleista nei viena pamoka.

Rezultatai skaičiuojami trim etapais: spalio – gruodžio, sausio – kovo, balandžio – birželio mėn.
Skatinimo taškus renka ir pateikia licėjaus administracijai – klasių auklėtojos.
Dalyvavimo sąlygos: vienodos visiems licėjaus auklėtiniams, 5 -8 klasių; I – IV gimnazijos klasių
kadetams.

Taškus fiksuoja klasės auklėtoja elektroninio dienyno sistemoje.

Informacija atnaujinta: 2023.04.14