Neringa Linkevičienė
Socialinė pedagogė

Darbo laikas karantino laikotarpiu:

I – V nuo 08:00 val. iki 15:00 val.

Bendravimas karantino metu:

Mob. tel. num.: +370 616 05242
El. p.: neringa.linkeviciene@kadetulicejus.lt,
Messenger: Neringa Linkevičienė
El. dienynas: TAMO

Darbo kryptys:

– siekia padėti mokiniams adaptuotis kadetų licėjuje ir licėjaus bendrabutyje;
– siekia padėti racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
– individualiai konsultuoja sunkumų ir problemų turinčius mokinius;
– individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių vadovus, sprendžiant mokinių elgesio, tarpusavio santykių problemas;
– dirba kartu su pedagogais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene;
– organizuoja prevencijos užsiėmimus mokiniams, kartu dalyvauja socialiniuose renginiuose;
– dalyvauja licėjaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
– dalyvauja licėjaus Prevencinėje pakomisėje;
– dalyvauja licėjaus priėmimo komisijoje;
– organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą licėjuje;
– organizuoja mokinių pavėžėjimą;
– rengia informacinius stendus, atsižvelgiant į licėjaus poreikius;
– atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą kartu su licėjaus administracija ir pedagogais bei socialiniais partneriais.

Informacija atnaujinta: 2021 01 13