Neringa Misiukevičienė
Mob. 8 616 05242
El. p. neringa.misiukeviciene@kadetulicejus.lt
Kabinetas: 203

Darbo kryptys:

– siekia padėti mokiniams adaptuotis kadetų licėjuje ir licėjaus bendrabutyje;
– siekia padėti racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
– individualiai konsultuoja sunkumų ir problemų turinčius mokinius;
– individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių vadovus, sprendžiant mokinių elgesio, tarpusavio santykių problemas;
– dirba kartu su pedagogais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene;
– organizuoja prevencijos užsiėmimus mokiniams, kartu dalyvauja socialiniuose renginiuose;
– dalyvauja licėjaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
– dalyvauja licėjaus Prevencinėje pakomisėje;
– dalyvauja licėjaus priėmimo komisijoje;
– organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą licėjuje;
– organizuoja mokinių pavėžėjimą;
– rengia informacinius stendus, atsižvelgiant į licėjaus poreikius;
– atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą kartu su licėjaus administracija ir pedagogais bei socialiniais partneriais.

Informacija atnaujinta: 2023-03-06