Neringa Linkevičienė
Socialinė pedagogė

El. p. nerlinke@gmail.com
Tel. +370 645 70033

Socialinės pedagogės darbo laikas:

I – nuo 07.30 val. iki 17.30 val.
II – nuo 07.30 val. iki 16.30 val.
III – nuo 07.30 val. iki 17.00 val.
IV – nuo 07.30 val. iki 14.00 val.
V – nuo 08.00 val. iki 14.00 val.
I – IV pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

V.E.I.K. (Vaiko emocijų išraiškos kontrolė) grupės užsiėmimai:

I, III – nuo 16.00 val. iki 17.30 val.

Darbo kryptys:

– siekia padėti mokiniams adaptuotis kadetų licėjuje ir licėjaus bendrabutyje;
– siekia padėti racionaliai išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
– individualiai konsultuoja sunkumų ir problemų turinčius mokinius;
– individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių vadovus, sprendžiant mokinių elgesio, tarpusavio santykių problemas;
– dirba kartu su pedagogais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene;
– organizuoja prevencijos užsiėmimus mokiniams, kartu dalyvauja socialiniuose renginiuose;
– dalyvauja licėjaus Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose;
– dalyvauja licėjaus Prevencinėje pakomisėje;
– dalyvauja licėjaus priėmimo komisijoje;
– organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą licėjuje;
– organizuoja mokinių pavėžėjimą;
– rengia informacinius stendus, atsižvelgiant į licėjaus poreikius;
– atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą kartu su licėjaus administracija ir pedagogais bei socialiniais partneriais.

Informacija atnaujinta: 2018.10.31