Vykdydami pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu ir siekdami užtikrinti informacijos sklaidą, informuojame, kad Tamo dienynas – pagrindinis informacijos perdavimo būdas.

Visus mokiniams, mokytojams, instruktoriams, neformaliojo skyriaus organizatoriams, tėveliams rūpimus klausimus rašykite dienyne pažymėdami ADMINISTRATORIUS Loreta Vosylė.

Visi licėjaus darbuotojai kiekvieną darbo dieną turi prisijungti prie Tamo dienyno ne mažiau negu 3 kartus:
– nuo 08.00 val. iki 08.30 val.
– nuo 12.00 val. iki 12.30 val.,
– nuo 18.00 val. – 18.30 val.

Susipažinti su gauta informacija. Perskaičius laišką, būtina atsakyti – GAVAU.

Informacija atnaujinta: 2020 03 27