Kanados karinės pajėgos

Svečiai iš Kanados karinių pajėgų

Lapkričio 30 dieną Kadetų licėjuje lankėsi svečiai iš Kanados gynybos pajėgų, Atlanto sutarties Lietuvos asociacijos (LATA) bei Kanados ambasados biuro atstovais. Apsilankymo metu svečiai susitiko su kadetais, susipažino su Licėjaus veikla, savitumu ir edukacinėmis erdvėmis. LATA ir Kanados atstovės kalbėjo apie moterų vaidmenį sprendžiant konfliktus. Atsižvelgiant į bendrus interesus buvo aptartos planuojamos bendradarbiavimo sritys ir galimybės.

Šio susitikimo darbotvarkė – „Moterys, taika ir saugumas“ (Women, Peace and Security). Jo pagrindinis uždavinys yra skatinti jaunas merginas siekti karjeros kariuomenėje. Net ir dabartiniais laikais vis dar išlieka stereotipai apie moterų vaidmenį konfliktuose: moterys neretai vaizduojamos kaip aukos, negalinčios kovoti, nesugebančios spręsti konfliktus. Tai apsunkina jų įsitraukimą į šalies gynybą ir saugumą.

Tačiau karas Ukrainoje vėl pademonstravo, kad šie stereotipai – pasenę ir klaidingi. Net 22 proc. visų Ukrainą ginančių karių sudaro moterys. Tuo tarpu Izraelio kariuomenėje net apie 40 proc. šauktinių ir 25 proc. karininkų yra moterys. Vis dėl to išlieka spragų – moterys ir toliau susiduria su įvairiais stereotipais, yra neįtraukiamos į konfliktų sprendimų procesus, taikos derybas, ir t.t. Visa tai yra aktualios temos šiuolaikinėms, modernioms, demokratiškoms valstybėms ir jų ginkluotosioms pajėgoms. Todėl su šia darbotvarke kruopščiai dirba ir ją įgyvendina NATO šalys bei Jungtinės Tautos, o tarp jų ir Lietuva.

Susijusia tema diskutavo Kadetų licėjuje apsilankę svečiai Inga Samoškaitė iš LATA bei plk. ltn. Leona Ahn, kpt. ltn. Tammy Audet, mjr. Valerie MacEachern ir kpt. Latulippe iš Kanados gynybos pajėgų. Jos pristatė temą „Role of women (gender) in conflict resolution“ („Moterų vaidmuo sprendžiant konfliktus“), atsakė į aktualius klausimus, taip pat kalbėjo apie savo profesinės karo tarnybos patirtį, išbandymus ir galimybes.

Apsilankymo metu svečiai taip pat domėjosi ugdymo įstaigos veikla ir edukacine aplinka. Susitimomo metu buvo aptartos net ir galimos bendradarbiavimo sritys. Prasmingas vizitas ir pokalbis, tikėkimės, paskatins visus daugiau pasidomėti šia tema bei geriau įvertinti moterų vaidmenį karo tarnyboje ar sprendžiant konfliktus.