Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje teikiamos ugdymo karjerai paslaugos, kuriomis siekiama veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save, padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo bei mokymosi srityse ir aktyviai kurti savo profesinę karjerą. Ugdymo karjerai paslaugos suteikia galimybę mokiniams ugdytis savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros realizavimas / įgyvendinimo kompetencijas.

Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72.
Ugdymo karjerai veiklos planas, 2020 m. – 2021 m.

Ugdymo karjerai paslaugos:

– Individualios/grupinės konsultacijos.
– Pamokos, užsiėmimai, paskaitos, seminarai.
– Išvykos, edukacinės pamokos.
– Profesinio veiklinimo renginiai.
– Informacijos teikimas.
– Praktika.

Ugdymo karjerai paslaugas teikia:

– Mokytojai dalykininkai.
– Klasių vadovai.
– Ugdymo karjerai organizavimo darbo grupė.
– Kviestiniai svečiai.

Ugdymo karjerai paslaugas licėjuje koordinuoja ugdymo karjerai darbo grupė:

Ričardas Žilaitis direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Saulius Umbrusevičius, neformalaus ugdymo organizatorius.
Marius Zapalis, neformalaus ugdymo organizatorius.
Gediminas Ambrazas, neformalaus ugdymo organizatorius.
Arnas Remeikis, neformalaus ugdymo organizatorius.
Visvaldas Stanevičius, informacinių technologijų mokytojas.
Vilija Lazauskaitė, psichologė.
Neringa Linkevičienė, socialinė pedagogė.

Individualios/grupinės konsultacijos:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ričardas Žilaitis ir psichologė Vilija Lazauskaitė teikia mokiniams, jų tėvams (globėjams) ir mokytojams individualias konsultacijas profesijos, egzaminų, stojimų, studijų programų pasirinkimo klausimais ir kitais su karjera ar ugdymu karjerai susijusiais klausimais.

Individualių konsultacijų laikas:

I – nuo 15.30 val. iki 17.00 val.
II, IV – nuo 13.40 val. iki 14.10 val.
III – nuo 16.00 val. iki 17.00 val.
V – nuo 13.00 val. iki 14.00 val.

Naudingos nuorodos:

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla.
MRU, Viešojo saugumo akademija.
Lietuvos policijos mokykla.
Ugniagesių gelbėtojų mokykla.
Medininkų pasieniečių mokykla.
Testai anglų kalba.

Informacija atnaujinta: 2021.01.13