Vertybės ir filosofija

Mokinių ugdymas grindžiamas Tarptautine kadetų ugdymo filosofija. Puoselėjamos mokinių vertybinės

Mokinių ugdymas grindžiamas Sausumos kadetų ugdymo samprata.

Puoselėjamos mokinių vertybinės nuostatos: patriotiškumas, pilietiškumas, savigarba ir pagarba, ryžtingumas ir atkaklumas, atsakomybė, kilnumas, padorumas, sąžiningumas, teisingumas, patikimumas, pareigingumas, punktualumas, ištvermingumas, savanorystė ir kitos vertybės. Pagrindinės nuostatos – sąmoninga drausmė, tvarka ir tvirto charakterio lyderio savybės, pagarba sau ir aplinkiniams.
Licėjaus veikla grindžiama:

  • bendravimu ir bendradarbiavimu, įgyvendinant valstybės, savivaldybės ir licėjaus politiką;
  • savigarba, pagarba, tolerancija, mokinių, mokytojų ir mokinių tėvų partneryste;
  • konfidencialumu, sąžiningumu, nuoseklumu, objektyvumu, humaniškumu;
  • dvasinių, etninių, kultūrinių tautos tradicijų pripažinimu ir puoselėjimu.