Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui
Tel. numeris: 8 609 95009,
El. p.: virginija.druckiene@kadetulicejus.lt
Kabinetas: 208
Darbo laikas:
I – nuo 7.30 val. iki 18.00 val.
II, III, IV – nuo 12.00 val. iki 18.00 val.
V – nuo 11.00 val. iki 14.30 val.Funkcijos:
– instruktorių pareigybių aprašų rengimas;
– instruktorių darbo laiko apskaitos žiniaraščių, tarifikacijos pildymas;
– neformaliojo ugdymo programų (privalomų ir pasirenkamųjų) ir formalųjį ugdymą papildančių programų rengimas ir jų įgyvendinimo koordinavimas;
– neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimo organizavimas;
– mokinių priėmimo į neformaliojo ugdymo skyrių organizavimas: bylų sudarymas, dokumentų rengimas ir kaupimas, apskaita, ataskaitos;
– neformaliojo ugdymo pažymėjimų išdavimas bei apskaita;
– neformaliojo ugdymo pedagogų duomenų registro tvarkymas;
– instruktorių ugdomosios veiklos koordinavimas, ugdomasis inspektavimas;
– instruktorių veiklos privalomos informacijos pateikimas į Kadetų licėjaus interneto svetainę;
– dalyvavusių konkursuose sportine tematika, projektuose ar sporto varžybose laimėjimų duomenų banko kaupimas;
– projektų rengimas ir teikimas, projektinės veiklos koordinavimas, dieninių ir stacionarių miesto, respublikinių ir tarptautinių stovyklų organizavimas ir įgyvendinimas, ataskaitų teikimas.