Kamiu, Alberas. Svetimas.
Nėris, Salomėja. Prie didelio kelio.
Mačernis, Vytautas. Vizijos, Sonetai.
Krivickas, Bronius. Raštai. Eilėraščiai: Rudenio lygumose, Laukiniu rožių šlamesys, Viena vasara, Rudens melodija, Žiema, Žiaurusis Dievas, Dovydas prieš Galiotą.
Sruoga, Balys. Dievų miškas.
Meras, Icchokas. Lygiosios trunka akimirką.
Škėma, Antanas. Balta drobulė.
Katiliškis, Marius. Miškais ateina ruduo.
Marcinkevičius, Justinas. Mažvydas. Eilėraščiai.
Vaičiūnaitė, Judita. Lyrika.
Martinaitis, Marcelijus. Kukučio baladės.
Aputis, Juozas. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai).
Geda, Sigitas. Eilėraščiai.
Kunčinas, Jurgis. Tūla.
Marčėnas, Aidas. Eilėraščiai.
Ivaškevičius, Marius. Madagaskaras.
Juknaitė, Vanda. Stiklo šalis. Šermenys.

Informacija atnaujinta: 2020 04 08