Lietuvos Respublikos Prezidentas

Atviros Lietuvos fondas
Jaunimo psichologinės paramos centras
Kauno miesto savivaldybė
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos švietimo informacinė sistema
Mokyklų tobulinimo centras
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
Nacionalinis egzaminų centras
Nemokamos interneto paslaugos švietimo institucijoms
Olimpiados
Pedagogų profesinės raidos centras
Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“
Studijų kokybės vertinimo centras
Švietimo aprūpinimo centras
Švietimo informacinių technologijų centras
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Švietimo mainų paramos fondas
Švietimo plėtotės centras
Švietimo portalas
Ugdymo inovacijų centras
Švietimo portalas „Emokykla“
Ugdymo plėtotės centras

Vidaus reikalų ministerija
Lietuvos policija
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykla
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla
Pasieniečių mokykla
Policijos mokykla
Gaisrininkų mokykla
Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Informacija atnaujinta: 2023-03-06