Ugdymo procesas nuotoliniu būdu

Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu.
Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas.
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas.
Kontaktiniai asmenys konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo.
Taikomos aplinkos.
Tvarkaraščiai.
Mokymo planai (teminiai planai, nuotolinio mokymo planai ir kt.).
Kita svarbi informacija licėjaus bendruomenei.
Konsultacijų grafikas IV g. kl. kadetams

Patarimai ir rekomendacijos.

Informacija atnaujinta: 2020 05 22