Direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui.
Laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
Mob. 8 645 68 127
El. p.: ricardas.zilaitis@kadetulicejus.lt
Darbo laikas: I – V nuo 7.30 iki 17.00 val.
Pietų laikas: nuo 12.00 val. iki 12.30 val.
Interesantų priėmimas: I – V nuo 11.00 val. iki 12.00 val.

Funkcijos:
– ugdymo karjerai veiklos organizavimas;
– vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas, psichologo, socialinio pedagogo darbo koordinavimas ir kontrolė;
– mokinių saviruošos organizavimas ir priežiūra;
– mokinių tarybos veiklos, moksleiviškų organizacijų koordinavimas;
– Kadetų licėjaus kultūrinių ir šventinių renginių minėjimų organizavimas;
– mokinių paruošimo ir dalyvavimo miesto renginiuose koordinavimas ir priežiūra;
– informacinių komunikacijų technologijų diegimo licėjuje koordinavimas;
– menų ir kultūros metodinės grupės veiklos koordinavimas;
– metodinių grupių privalomos informacijos pateikimas į licėjaus internetinę svetainę;
– internetinės svetainės priežiūra;
– vidaus kontrolės vykdymas, mokytojų ir mokinių budėjimo organizavimas licėjuje;
– mokytojų, mokinių budėjimo grafikų ir klasių vadovų klasių valandėlių tvarkaraščio sudarymas;
– instruktorių karybos ugdomosios veiklos koordinavimas: veiklų paskirstymas, ugdomasis inspektavimas;
– dieninių, savaitgalinių ir stacionarių stovyklų organizavimas ir įgyvendinimas, ataskaitų teikimas;
– žygių organizavimas ir koordinavimas;
– kadetų garbės kodekso darbo grupės veiklos organizavimas ir kontrolė.