Rikiuotės konkursas

Būrių rikiuotės konkursas

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje vyks būrių rikiuotės konkursas. Spalio 25 dieną kadetai išbandys ir patikrins savo būrio solidarumą bei pasitikėjimą vieni kitais. Šiuos konkursus rengia ne viena sukarinta mokykla ar organizacija – gebėjimas įvykdyti rikiuotę jiems yra svarbus. Kadetai ją reguliariai atlieka dalyvaudami renginiuose ar ceremonijose. Todėl ir Licėjuje būrių rikiuotės konkursas vyksta ne vienerius metus. Šis konkursas vyks keliais pogrupiais 5 – 6, 7 – 8, I – II ir III – IV , jame susirungs kelių klasių komandos. Dalyvius vertins ypatinga komisija, sudaryta iš kviestinių svečių bei socialinių partnerių.

Renginio metu kadetams keliami aukšti aprangos bei tvarkos reikalavimai. Į vertinimo kriterijus įtraukta bendra dalyvių drausmė, rikiuotės elementų vykdymo kokybė, būrio vado lyderystė ir veiksmai, būrio savitumas, skanduotė, jų motyvacija.

Konkurso eigoje kadetų būriai, atvykdami į aikštę, atliks patriotinę dainą. Būrių vadai privalės duoti raportą vertinimo komisijai, kurios pirmininkas atliks būrio inspekciją: tikrins kadetų tvarką, aprangą. Pabaigus inspekciją, toliau bus tikrinamas kadetų būrių gebėjimas vykdyti rikiuotės komandas ir atiduoti pagarbą stovint vietoje bei žygiuojant. Būrių skanduotės arba dainos taip pat bus vertinamos – jų atlikimas atspindi komandų motyvaciją ir savitumą.

Pagrindinis konkurso tikslas sutampa su Kadetų licėjaus misija – ugdyti pilietišką, drausmingą visuomenės kartą. Tuo pačiu, šie konkursai garsina Lietuvos kariuomenę, supažindina aplinkinius su karine tarnyba ir tvarka. Todėl jų stebėti, ar būti komisijos nariais, neretai kviečiami svečiai iš Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ir kitų sukarintų mokyklų, organizacijų. Jie griežtai, bet sąžiningai įvertina konkursų dalyvių vykdomą rikiuotę.

Informacija atnaujinta: 2022-10-13