Gamtos ir technologinių mokslų mokymosi aplinkos modernizavimas

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus dalyvauja Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)
Priemonės mokymosi aplinkos modernizavimui perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą. Licėjui iš šio projekto skirta naujų mokymo priemonių už 6500 eurų. Kadetai technologijų pamokose jau išbandė naujus elektros grandinių maketavimo rinkinius, fizikos pamokose – mechanikos, optikos, kūnų tūrio nustatymo įrenginius, biologijos eksperimentams skirtas elektroninės ir cheminės analizės priemones. Labai laukiame naujų mikroskopų. Atnaujinus materialinę bazę, ugdymo(si) turinys pagyvės, nes žinias moksleiviai modeliuos ne tik skaitydami vadovėlį ir klausydami mokytojų, bet ir atlikdami tyrimus, laboratorinius darbus.
Daugiau informacijos apie projektą: Švietimo ir mokslo ministerija, švietimo aprūpinimo centras, projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *