JAV

JAV civilių ir kariškių bendradarbiavimo bataliono atstovai Licėjuje

JAV civilių ir kariškių bendradarbiavimo bataliono atstovai lankėsi Kadetų licėjuje aptarė abipusį bendradarbiavimą, palietė praeitų metų pasiekimus ir rengė planus būsimai veiklai.

Graži tradicija, kai mūsų sąjungininkai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kurie dirbo kartu su mumis, apsilanko Licėjuje ir perduoda bendradarbiavimo misiją naujai komandai. Šie susitikimai svarbūs, nes jų metu įprastai aptariami praeitų metų bendradarbiavimo rezultatai ir pasiekimai. Kadetų licėjus reguliariai dirba su JAV kariais, atliekančiais tarnybą Lietuvoje. Kartu su jais kadetai dalyvauja įvairiuose bendruose renginiuose, žygiuose ir susitikimuose, kur jiems pristatoma sąjungininkų veikla ir patirtis.

Tuo tarpu Jungtinių Valstijų kariai susipažįsta su mūsų kraštu – jie mokosi Lietuvos istorijos ir kultūros kartu su kadetais. Ši veikla suartina mūsų šalis, stiprina galingiausios pasaulio karinės sąjungos NATO bendradarbiavimą ir leidžia kadetams pamatyti, kaip veikia jų būsimi kolegos. Taigi, nauda abipusė.

2023 m. bendradarbiavimo su sąjungininkais netrūko. Kadetai dalyvavo NATO festivalyje „Galingi, nes vieningi“ Prienuose, kur jie susipažino su NATO ir Lietuvos naudojama technika bei karių kasdienybe. Vasarą suorganizuotas žygis į Karalgirio mišką. Jo metu kadetai, kartu su NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Lietuvoje kariais, dalinosi Lietuvos partizanų patirtimi ir išgyvenimais. Tai buvo puiki proga sąjungininkams susipažinti su lietuvių pasipriešinimo Sovietinei okupacijai istorija autentiškose tų įvykių erdvėse, o kadetai aktyviai bendravo su profesionaliais sąjungininkų kariais. Ši ir kita veikla prisideda prie jau anksčiau įgyvendintų projektų, tokių kaip Generolo majoro Sidney Shachnow vardo jėgos salės bei kadetų kliūčių ruožo įrengimų, paramedikų kurso Licėjaus auklėtiniams, paskaitų apie lyderystę JAV kariuomenėje, generolo Povilo Plechavičiaus girios sodinimo ir daugiau.

Su šiuo susitikimu bendradarbiavimas tęsiasi. Taigi, tikėtina, kad sąrašą papildys dar daugybė naujų projektų.