Vizija ir Misija

Vizija

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus – specializuoto ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką pagrindinį ir vidurinį, kartu su teisės, karybos pagrindais, sportinį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą, inovatyvi, aukštos kultūros, prisiimanti atsakomybę už ugdymo tikslus bei rezultatus organizacija, kurioje svarbiausi pedagoginio proceso kūrėjai – visa licėjaus bendruomenė.

Misija

Įgyvendinant pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas teikti kokybišką išsilavinimą, atitinkantį vaiko prigimtines galias. Suteikti socialiai palankias sąlygas mokytis, padėti maksimaliai atsiskleisti asmenybės individualioms galioms ir gebėjimams.Kurti ugdymo turinio nuolatinio atnaujinimo sistemą, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės darbo rinkos poreikius. Skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą ir sudaryti tinkamas darbo sąlygas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.