ES projektai

image description

Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje startuoja finansuojama iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-02-0015 „Kadetų licėjaus gamtos mokslų laboratorijos įrengimas“.
Įgyvendinus projektą bus įrengta moderni, šiuolaikiškai įrengta, pažangia įranga ir naujais baldais aprūpinta gamtos mokslų ir technologijų laboratorija, kurioje mokiniai atliks biologijos, chemijos, fizikos ir elektronikos laboratorinius darbus. Kadangi įrengiama bendra gamtos mokslų laboratorija, šie dalykai bus dar glaudžiau integruojami, planuojamos bendros veiklos, organizuojami didesnės apimties tiriamieji darbai. Tuo pačiu ir laboratorija bus maksimaliai išnaudojama. Aktyvi patyriminė mokinių veikla leis padidinti mokymosi motyvaciją, pagerės ugdymo(si) kokybė.
Vykdant projektą bus diegiami nauji ugdymo proceso organizavimo metodai, vykdomos inovatyvios formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklos. Gamtos mokslų mokymas bus papildytas praktine, tiriamąja, eksperimentine švietimo veikla. Įgyvendinant projektą ne mažiau kaip 35 proc. pamokų bus skiriama eksperimentinei, praktinei veiklai,. Gamtamokslinio pobūdžio būreliuose mokiniai atliks mokslinius tyrimus, savo veiklose naudos robotikos elementus, tobulins karo medicinos žinias. Projekto “Kadetų licėjaus gamtos mokslų laboratorijos įrengimas” veiklos orientuotos į rezultatą – geresnius mokinių gamtos mokslų dalykų pasiekimus.

2019.09.12 Gamtos mokslų laboratorijos įrengimas.

Projekto pradžia: 2018-11-06
Projekto pabaiga: 2020-06-30

Finansuojama iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo.
www.einvesticijos.lt

2019.09.13 Gamtos ir technologinių mokslų mokymosi aplinkos modernizavimas

Informacija atnaujinta: 2020 09 02

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *