Pamoka

Netradicinė lietuvių etninės kultūros pamoka

Rugsėjo 14 d. Liaudies buities muziejuje kadetams vyko netradicinė etninės kultūros pamoka „Darbai ir žodžiai iš būrų gyvenimo“.

Licėjaus II gimnazjos klasės mokiniai lankėsi Žemaitijoje esančioje Gintališkės sodyboje, kurioje įrengtas Lietuvos liaudies buities muziejus. Ten kadetai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros, dailės bei etninės kultūros pamokoje „Darbai ir žodžiai iš būrų gyvenimo“.

Šios pamokos metu Licėjaus auklėtiniai susipažino su mūsų protėvių buitimi, būrų darbais, jų naudotais įrankiais, padargais ir tuometinėmis taikytomis technologijomis. Visa tai buvo pristatyta per K. Donelaičio poemoje ,,Metai“ aprašomą žemdirbio metų ciklą – vaizduojamus keturis metų laikus ir juos lydinčius valstiečių darbus. Perskaičius trumpą poemos ištrauką buvo pasakojama apie joje minimą kasdieninę protėvių veiklą, užsiėmimus, demonstruojamos jų naudotos priemonės.

Kadetams pamokoje išgirsti pasakojimai neliko tik vaizduotėje. Muziejus – autentiškas, todėl jo aplinka padėjo geriau įsisavinti būrų kasdienybę, o patys mokiniai turėjo progą patirti valstiečio gyvenimą atlikdami tą laikotarpį atitinkančias užduotis.

Integruotos pamokos netradicinėse aplinkose mokiniams leidžia labiau pagilinti savo žinias jungiant skirtingus dalykus ir neapsiribojant sėdėjimu klasėse. Už Licėjaus ribų kadetai gali įsisavinti ne tik teorines, bet ir įgyti praktines žinias. Integruotas dalykų pamokas Kadetų licėjus vykdo jau reguliariai. Šiuo tikslu ypač padeda mokyklos socialiniai partneriai ir jų teikiama parama.

Integruotą pamoką organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Olgita Cironkaitė, Aida Jazavitienė bei dailės mokytoja Jūratė Januškevičiūtė-Varnagirė. Dėkojame mokytojoms už iniciatyvą, o Lietuvos liaudies buities muziejui – už įdomią netradicinę pamoką.